Use Laravel.io with VerzuimXpert

Laravel.io
VerzuimXpert

Laravel.io & VerzuimXpert

Are you interested in a Laravel.io and VerzuimXpert integration? Let us know!

About Laravel.io

Laravel.io is a forum and community portal for developers who use the Laravel PHP framework

About VerzuimXpert

VerzuimXpert is het beproefd verzuimmanagementsysteem van Otherside at Work dat door werkgevers, dienstverleners en verzekeraars wordt ingezet om deze risico’s te beheersen.

Join the ecosystem

Your product on this page? Sign up through the link below.

Sign up