Use Laravel.io with LogicWay

Laravel.io
LogicWay

Laravel.io & LogicWay

About Laravel.io

Laravel.io is a forum and community portal for developers who use the Laravel PHP framework

About LogicWay

LogicWay is gespecialiseerd in de verwerking van boordcomputergegevens en salaris voorloop. De LogicWay software (TripLog) heeft als hoofddoel de controle en correctie op de boordcomputergegevens, en de berekening van de cao‐gerelateerde uurcomponenten en verblijfskosten.

Join the ecosystem

Your product on this page? Sign up through the link below.

Sign up