Use Laravel.io with Absentiemanager

Laravel.io
Absentiemanager

Laravel.io & Absentiemanager

Are you interested in a Laravel.io and Absentiemanager integration? Let us know!

About Laravel.io

Laravel.io is a forum and community portal for developers who use the Laravel PHP framework

About Absentiemanager

Absentiemanager is de alles-in-één oplossing voor verzuim binnen uw organisatie! De applicatie is geschikt voor het registreren van verzuimdata en is tevens een analyse- en sturingsinstrument bij de aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Join the ecosystem

Your product on this page? Sign up through the link below.

Sign up